Voor Wijs Groningen mocht ik een pop-up store ontworpen. Ik heb een balie op een flexibele manier opgebouwd en tussen de 2 losse ruimtes gezet om ze met elkaar te laten verbinden. Je kunt daar aanlanden en zitten. De pop-up object heeft een flexibele opbouw. 
Back to Top